[PDF] Download ↠ Džínsový denník Lukášovými očami : by Zuzka Šulajová, Džínsový denník Lukášovými očami, Zuzka Šulajová, D nsov denn k Luk ov mi o ami Zuzka ulajov na a najlep ia autorka kn h o mlad ch a pre mlad ch sa rozhodla vyplni elania tis cok fan ikov a k svojim naj spe nej m rom nov m postav m Paule a Luk ovi sa e te raz vr tila v al om D nsovom denn ku Tentoraz Luk ov mi o ami [PDF] Download ↠ Džínsový denník Lukášovými očami : by Zuzka Šulajová - Džínsový denník Lukášovými očami, D nsov denn k Luk ov mi o ami Zuzka ulajov na a najlep ia autorka kn h o mlad ch a pre mlad ch sa rozhodla vyplni elania tis cok fan ikov a k svojim naj spe nej m rom nov m postav m Paule a Luk ovi sa e te raz vr tila v al om D

 • Title: Džínsový denník Lukášovými očami
 • Author: Zuzka Šulajová
 • ISBN: 9788022017459
 • Page: 467
 • Format: Hardcover

[PDF] Download ↠ Džínsový denník Lukášovými očami : by Zuzka Šulajová [PDF] Download ↠ Džínsový denník Lukášovými očami : by Zuzka Šulajová - Džínsový denník Lukášovými očami, D nsov denn k Luk ov mi o ami Zuzka ulajov na a najlep ia autorka kn h o mlad ch a pre mlad ch sa rozhodla vyplni elania tis cok fan ikov a k svojim naj spe nej m rom nov m postav m Paule a Luk ovi sa e te raz vr tila v al om D

 • [PDF] Download ↠ Džínsový denník Lukášovými očami : by Zuzka Šulajová
  467Zuzka Šulajová
Džínsový denník Lukášovými očami

About "Zuzka Šulajová"

 1. Zuzka Šulajová

  Zuzka ulajov sa ako jedin z celej rodiny narodila v Bratislave, a preto sa dosia viac c ti doma na stredom Slovensku, kde ij skoro v etci jej pr buzn B va v Dev nskej Novej Vsi spolu s rodi mi a s kr encom Maxom a tuduje andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komensk ho.

749 thoughts on “Džínsový denník Lukášovými očami”

 1. nebolo to plne najhor ie, no akur t mi to pri lo trocha zbyto n , do polky knihy som rozm ala nad blbos ami plne ni ma nebavilo o som tala , chcela som ju odlo i a necha tak ale reku do tam to D potom to u bolo lep ie a hej tak hoto Luk a som ne akala , liezol mi na nervy ako sa spr vals ce som dala 4 ale je to proste d nsov denn k o poviem le ho budem ma rada


 2. 1,5 fan ikovia s rie ma nebud ma asi radi,ale mne to pri lo ako zbyto n diel, bez ktor ho by sa s ria zaobi la zbyto ne na ahovan , ni nov ho sme sa nedozvedeli, len zopakovanie udalost z denn kov Pauly a aj to super stru n a na chlp rovnak objavilo sa tu len zop r nov ch vec ako bol pobyt v Anglicku, ina ni Luk ako chalan p sobil ako neskuto n debil, cel as m r d Paulu ale on bude chodi s in mi aj rok a pol ak o tej babe to neubl i pre o sa s ou rozch dza , ke si m e u i , e a tie prehnan hovor [...] 3. Som nad en z tejto knihy Znova som sa stretla so zn mymi postavami, s ich probl mamy a predov etk m so zn mym humorom Zuzky ulajovej Tentokr t to bolo z poh adu dokonal ho Luk a, ktor ho som si zamilovala e te viac ne predt m Pod a m a D nsov denn k Luk ov mi o ami bol rovnako dokonal ako ostatn diely Dokonca m m chu si da re reading celej s rie Recenzia na blogu greycherry 2014 07


 4. Uff, predchadzajuce diely boli vtipne, ale pri tomto som trpel Strasne mi liezol Lukasko na nervy a polku knihu som mal len zatnute zuby AuOriginal
 5. Vidie cel tril giu o ami Luk a Masuba je naozaj skvel z itok Hoci je to podan naozaj v r chlosti, kniha bola nen ro n a vtipn. 6. feeeeeeelsd nsov denn ky by som mohla st le a v dy tam n jdem nie o nov u sa te m na letn re reading celej s rie.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *